Kupno nieruchomości a umowa przedwstępna

Napisane

Kupno nieruchomości a umowa przedwstępna

Każda umowa kupna sprzedaży w zakresie dotyczącym nieruchomości ma pewna ę – zupełnie inne reguły panują przy sprzedaży na przykład telewizora ućzywanego czy samodzodu – w przypadku nieruchomości, niezależnie od jej rodzaju i ceny, muszą być wykonane pewne dodatkowe czynności, muszą być spełnione określone wymogi formalne, często nawet nie tyle z uwagi na uwarunkowania prawne, lecz czysto pragmatyczne kwestie. Do takich czynności zaliczyć trzeba bez wątpienia podpisanie umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży danej nieruchomości – jest ona sporządzana w ponad 95 procentach przypadków poszczególnych transakcji. Taka umowa przedswtepna to pewnego rodzaju przyrzeczenie obu stronę przyszłej transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości – sprzedający deklaruje, że nie sprzeda już nikomu innemu danej nieruchomości, oczywiście w określonym w umowie przedstepnej okresie czasowy, zaś strona kupująca nieruchomość deklaruje, że nabędzie ta nieruchomość na określonych w umowie przedstepnej warunkach i w określonym czasie. Jako pewna rekojmia dana przez obiestrony występuje w umowie przedstepnej forma zadatkowania przez potencjalnego kupca – wrecza on właścicielowi nieruchomości okreslona kwotę (jest to najczęściej od 5 do 10 procent wartości transakcyjnej danej nieruchomości). Jeśli oferent wycofa się z dokonania w określonym czasie zakupu nieruchomości, zadatek przepada, jeśli zaś sprzedający się rozmysli, musi zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.

Czytaj dalej

Umowy otwarte pośrednictwa – czy skuteczne

Napisane

Umowy otwarte pośrednictwa – czy skuteczne

Z każdym rokiem, jakpodaja oficjalne statystyki, coraz więcej osób, które są właścicielami nieruchomości i starają się je sprzedać, korzysta z usług agencji pośrednictwa nieruchomości – obecnie odsetek ten wynosi już ponad 65 procent wszystkich zawieranych na rynku transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości i ciągle rośnie,również w dziedzinie wynajmu lokali mieszkalnych czy usługowych coraz więcej osób korzysta że współpracy przy sprzedaży z poszczególnymi biurami nieruchomości. Najchętniej przez klientó agencji nieruchomości przy nawiązywaniu współpracy zawierane są umowy tak zwane otwarte, a więc bez prawa wyłączności dla danej agencji – klienci po prostu uważają, że bezpieczniej jest nie wiązac się na określony, z reguły dość długi okres czasu z jedna tylko agencja, a ponadto uważają, że bardziej skuteczne będzie poszukiwanie kupca na nieruchomość, jeśli to kilka agencji będzie czyniło starania w kierunku sprzedaży danej nieruchomości. Jednak – jak przekonują specjaliści znający ę handlu nieruchomościami nieruchomościami naszym kraju – w tym przypadku ilość agencji posiadających umowy otwarte na dana nieruchomość wcale nie przechodzi w jakość – często bywa zupełnie odwrotnie, bowiem agencje nie inwestują w taką ofertę bez wyłączności, traktują ja w pewien sposób po macoszemu, nie zamieszkanja niektórych zdjęć obiektu, nie podają też pełnych danych nieruchomości, co zniechęca wielu potencjalnych klientów.

Czytaj dalej

Mieszkanie w kamienicy – zasady wykupu

Napisane

Mieszkanie w kamienicy – zasady wykupu

W naszym kraju jest niemało nieruchomości starszych, jak kamienice, gdzie na parterach często mieszczą się sklepu, biura czy punkty usługowe, a na wyższych kondygnacjach są mieszkania – większość z nich to lokale mieszkalne kwaterunkowe lub tak zwane komunalne. Jak mówią szacunki, w Polsce tego rodzaju mieszkań, które należą jeszcze do poszczególnych miast i gmin, jest około półtora miliona. Oczywiście wiele z mieszkań zlokalizowanych w starych kamienicach to są te wykupione na własnośc, czasami nawet całe kamienice są już w prywatnych rękach, z każdym rokiem rośnie też liczba lokali mieszkalnych, które są nabywane od miasta na preferencyjnych warunkach przez najemców takich lokali mieszkalnych. Poszczególne miasta mają dowolność (oczywiście nie nieograniczoną) w polityce mieszkaniowej, w odniesieniu do posiadanych w swoich zasobach lokali mieszkalnych – o tym, czy można wykupić takie lokale i na jakich zasadach przez osoby w nich zamieszkałe decyduje rada miasta czy gminy, oczywiście zasady te mogą w każdej chwili zostać zmienione. Niektóre miasta preferują sprzedaż tego rodzaju lokali mieszkalnych z dużą bonifikata, dochodząca nawet do 90 procent aktualnej wartości danego mieszkania – jest to korzystne dla miast zwłaszcza w odniesieniu do kamienic starych, zaniedbanych, wymagających przeprowadzenia licznych napraw i remontów, w tym remontu kapitalnego.

Czytaj dalej

Czy opłaca się założyć agencję nieruchomości

Napisane

Czy opłaca się założyć agencję nieruchomości

Od dwudziestu z górą lat, a więc licząc od początku okresu przemian ustrojowych w naszym kraju, powstało kilka tysięcy agencji pośrednictwa nieruchomości, powstają wciąż nowe, co świadczy z jednej strony o tym, że jest zwiekszające się wciąż zapotrzebowanie na tego rodzaju agencje, jak też i o tym, że jednak opłaca się zainwestować w założenie i rozwój tego rodzaju firmy. jednak opłacalność działalności agencyjnej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zależy od kilku czynników, bowiem wcale nie jest tak, że założenie biura nieruchomości generuje automatycznie sukces takiegoprzedsięwzięcia. Jednym z uwarunkowań jest okres, w jakim agencja została założona – jeśli są takie czasy, jak ostatnie kilka lat, gdzie na rynku wszelkiego właściwie rodzaju nieruchomości panuje dość duży zastój, wówczas ciężko jest utrzymać się na rynku, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest to nowa agencja, która nie może pochwalić się jeszcze dorobkiem, dynamika sprzedaży, jak również nie mająca jeszcze doświadczenia, które nieodłącznie wiąże się z sukcesem finansowym. Kolejna kwestia to dobór ludzi, któ®zy będą pracowali w takiej nowej agencji i obsługiwali poszczególne eferty – powinni oni wykazywać się takimi cechami jak pracowitośc, nie unikanie kontaktów międzyludzkich, aktywność, jak też chęci do ciągłego uczenia się, śledzenia bieżących notować cen nieruchomości, nadchodzących trendów i kilka jeszcze innych cech osobowościowych.

Czytaj dalej

Współpraca z agencją nieruchomości – jakie koszty

Napisane

Współpraca z agencją nieruchomości – jakie koszty

Coraz liczniejsze agencje pośrednictwa nieruchomości, powstające w naszym kraju po roku 90-tym XX wieku, poprzez swoich agentów i pracowników namawiają właścicieli nieruchomości, którzy indywidualnie szukają kupców na swoje domy, działki czy mieszkania, do nawiązania współpracy a poszczególnymi biurami nieruchomości w celu efektywnej sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. W Polsce system funkcjonowania agencji pośrednictwa nieruchomości działa na zasadzie prowizyjnej, a więc generalnie agencja dopiero jest uprawniona dotrzymania wynagrodzenia w postaci ściśle określonej w umowie pośrednictwa prowizji, jeśli transakcja sprzedaży dojdzie do skutku, a to właśnie dana agencja znajdzie kupca na rzeczoną nieruchomość (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowa zostaje zawarta na wyłączność – wówczas nieważne bezie, skąd przyjdzie kupiec, agencji i tak należy się wynagrodzenie, uzgodnione wcześniej w umowie pośrednictwa). Taki system pracy powoduje, że agencjom zależy na jak najszybszym znalezieniu kupca na nieruchomość, którą posiada w swojej ofercie, najczęściej koszty pośrednictwa agencji ponosza obie strony transakcji – i sprzedający, i kupujący nieruchomość, w takiej samej wysokości, określonej procentowo w stosunku do kwoty transakcyjnej. Może też koszty ponieść tylko sprzedający, co jest coraz częstszą praktyką, jeśli podpisana umowa pośrednictwa jest nazwana ofertą bezpośrednią.

Czytaj dalej

Młodzi wstrzymują się z zakupem mieszkania

Napisane

Młodzi wstrzymują się z zakupem mieszkania

Do końca 2012 roku działał jeszcze w naszym kraju program Rodzina na swoim, z którego dobrodziejstwa w czasie jego obowiązywania przez 7 lat, to znaczy w latach 2005-2012 skorzystało przy kupnie swojego pierwszego domu czy mieszkania około 170 tysięcy rodzin i osób pojedynczych. Największa ilość mieszkań w tym systemie sprzedawana była w ostatnich dwóch latach jego obowiązywania, bowiem młodzi ludzie spieszyli się, by jeszcze zdążyć uzyskać dopłaty do kredytu w wysokości 50 procent odsetek przez pierwszych 8 lat jego spłacania. Od nowego roku nastąpiło znaczne spowolnienie sprzedaży mieszkań, co było wynikiem z jednej strony braku następcy programu Rodzina na swoim, z drugiej zaś taka sytuacja miała miejsce z kolejnymi rekomendacjami ze strony Komisji nadzoru Finansowego, które ograniczały dostępność do kredytu mieszkaniowego dla wielu rodzin. Jak podano ostatnio, zwiększyła się nieco sprzedaż mieszkań, zwłaszcza kupowanych za gotówkę, jednak ciekawym zjawiskiem jest to, że kupowane są obecnie w większej ilości mieszkania drogie, luksusowo wyposażone, jako pewnego rodzaju inwestycja, natomiast mieszkania mniejsze, od deweloperów, nadal kupowane są w tempie niekoniecznie rewelacyjnym po prostu młodzi ludzie czekają na nowy rok i wejście w życie programu Mieszkanie dla młodych, a więc znaczne ulgi w kredycie mieszkaniowym.

Czytaj dalej

Kiedy można zerwać umowę z agencją nieruchomości

Napisane

Kiedy można zerwać umowę z agencją nieruchomości

Z każdym rokiem obserwujemy w naszym kraju zjawisko w dziedzinie nieruchomości polegające na tym, że coraz więcej transakcji kupna-sprzedaży wszelkiego rodzaju nieruchomości odbywa się przy uczestnictwie agencji pośrednictwa nieruchomości, obecnie już prawie 70 procent wszystkich tego rodzaju transakcji obsługiwanych jest przez coraz liczniejsze biura pośrednictwa nieruchomości. Jeśli podpiszemy z takim biurem umowę pośrednictwa tak zwana otwarta, będzie ona zawarta na czas nieokreślony, przy czym w każdej chwili obie strony są uprawnione do zerwania takiej umowy, nawet bez podania przyczyny oraz bez najmniejszych nawet konsekwencji prawnych czy finansowych. Trudniejsza dla klienta – właściciela nieruchomości wystawionej na sprzedaż będzie sytuacja, kiedy umowa będzie zawarta na wyłączność, na czas określony, zazwyczaj okres ten jest określony jako 12 miesięcy. Wówczas jednak także możemy rozwiązać umowę w dwóch sytuacjach – jeśli biuro nie będzie wywiązywało się z warunków umowy, a więc nie będzie wykonywało należycie obowiązków, których się podjęło, albo po prostu obie strony dojdą do wniosku, że należy taka umowę rozwiązać, czyli zrobić to za porozumieniem stron, bez żadnych konsekwencji finansowych albo też przy zastosowaniu określonego zwrotu kosztów dla agencji pośrednictwa nieruchomości.

Czytaj dalej

Domy pasywne – jaki system dopłat

Napisane

Domy pasywne – jaki system dopłat

W coraz większej ilości państw na świecie coraz większa uwag e zwraca się na takie aspekty jak oszczędności poszczególnych rodzajów energii, z jednej strony jest to oszczędność dla poszczególnych obywateli, a drugiej zaś interes globalny, bowiem mniejsza produkcja energii, mniejsze jej zużycie to zarazem i zmniejszenie efektu cieplarnianego, z którym to zjawiskiem faktycznie trzeba podjąć zdecydowana walkę. Dużym wkładem w politykę oszczędności energetycznych jest budownictwo, preferujące wznoszenie obiektów, które mają coraz lepsze wskaźniki termoenergetyczności, a więc do ogrzania, których to obiektów potrzeba znacznie mniejszych ilości energii cieplnej niż jeszcze jakiś czas temu. Takie domy posiadające bardzo niskie wskaźniki termoenergetyczne noszą nazwę domów pasywnych, w Polsce wprowadza się właśnie system dopłat, który obejmie właśnie budownictwo energooszczędne, nie tylko w postaci domów jednorodzinnych, ale również i mieszkań, zlokalizowanych w tak budowanych blokach mieszkalnych. Budując dom pasywny można otrzymać maksymalna dotacje w wysokości nawet 50 tysięcy złotych, w postaci ulgi kredytowej, obecnie oferuje ta usługę 3 banki, niedługo będzie ich 7, przy czym warunkiem jest uzyskanie takich parametrów budynku jednorodzinnego, by jego całoroczne zapotrzebowanie na energię cieplna nie było większe niż 20 kilowatogodzin na jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Czytaj dalej

Budowa domu – jaki system ogrzewania

Napisane

Budowa domu – jaki system ogrzewania

Ostatnie kilkanaście lat w naszym budownictwie mieszkaniowym przyniosły dość duże zmiany, zarówno w strukturze własnościowej, jak i w systemie budowy mieszkań i domów – z roku na rok przybywa domów jednorodzinnych, budowanych już nie tylko indywidualnie, ale i przez deweloperów, stopniowo maleje przewaga w liczbie lokali mieszkalnych oddawanych do użytku w budynkach wielorodzinnych, a więc tak zwanych blokach mieszkalnych. Taka sytuacja powoduje, że coraz większa liczba rodzin musi rozstrzygnąć kwestię dotyczącą systemu grzewczego, jaki będzie instalowany w budowanym domu jednorodzinnym, bowiem większość z nowych tego rodzaju obiektów powstaje na obrzeżach miast oraz na terenach sensu stricte wiejskich, a tam nie ma za bardzo możliwości podłączenia się do sieci ogrzewania centralnego miejskiej czy gminnej. Na szczęście na naszym rynku jest obecnie wiele systemów grzewczych, poczynając od tych najbardziej tradycyjnych, a więc w systemie pieca grzewczego na paliwa stałe i systemu rur rozprowadzających ciepła wodę do poszczególnych pomieszczeń (notabene aż 60 procent obecnie instalowanych systemów to właśnie te tradycyjne) aż do systemów czysto ekologicznych, z wykorzystaniem czy to energii słonecznej (kolektory słoneczne), czy to w postaci elektrowni wiatrowych niedużej mocy, tak zwanych przydomowych.

Czytaj dalej

Ceny mieszkań – czy już będą rosły

Napisane

Ceny mieszkań – czy już będą rosły

W latach 2003-2007 byliśmy świadkami zjawiska, kiedy to znakomicie sprzedawały się wszelkiego rodzaju nieruchomości, kancelarie notarialne i biura pośrednictwa nieruchomości pracowały na pełnych obrotach, a ceny nieruchomości wszelkiego rodzaju rosły wciąż i rosły. Jednak przyszedł kryzys roku 2008 i stopniowo zaczęło wszystko działać w odwrotnym kierunku – z roku na rok malała liczba zawieranych transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, stopniowo też obserwowaliśmy obniżkę cen zarówno mieszkań, jak też działek budowlanych i domów jednorodzinnych – jedynie cny nieruchomości komercyjnych przez cały ten okres czasu obniżyły się w niewielkim stopniu. Od kilkunastu miesięcy trwają spekulacje, czy jeszcze mieszkania będą taniały, czy już będzie tylko drożej – pomimo tego, że zwolenników tej drugiej teorii jest zdecydowanie więcej, to ich prognozy nie sprawdziły się, bowiem do teraz praktycznie nieruchomości takie jak mieszkania nie drożeją, jedynie w niektórych większych miastach widzimy niewielkie zwyżki, bardziej jako korekta cen niż zapowiedź większych podwyżek. Jednak chyba naprawdę możemy już zapomnieć o kolejnych zniżkach cenowych w tym segmencie nieruchomości – deweloperzy zapowiadają już wyższe ceny obecnie powstających domów mieszkalnych, zaś wejście od nowego roku w życie programu Mieszkanie dla młodych spowoduje zapewne znaczący wzrost cen mieszkań deweloperskich.

Czytaj dalej
Strona 1 z 512345