Czy uwolnienie zawodu pośrednika jest korzystne

Napisane

Kilka dni temu weszło już w życie nowe prawo, związane z uwolnieniem szeregu zawodów, a więc tak zwana I transza deregulacji zawodowej – proces ten obejmuje również profesje pośrednika w obrocie nieruchomościami. Prace nad ustawa trwały od kilku lat, wywoływały liczne głosy zarówno sprzeciwu, jak i chwalące tego rodzaju rozwiązania prawne, Zwolennicy deregulacji zawodów wskazywali na fakt, że w Polsce jest ich stosunkowo dużo, w porównaniu z krajami zachodnimi, argumentowali, że deregulacja ożywi rynek pracy, spowoduje większa konkurencje na rynku, a więc automatycznie i większa konkurencje cenową, co przyczyni się do obniżenia cen świadczonych usług. Jeśli chodzi o deregulacje zawodu pośrednika nieruchomości, to nie są już potrzebne ani specjalne egzaminy, ani wykształcenie wyższe, ani też 6 miesięczna praktyka zawodowa – wystarczy zarejestrować firmę oraz wykupić odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Istniejące już na rynku agencje pośrednictwa nieruchomości wyrażają opinie, iż źle się stało – uwolnienie zawodu pośrednika, nie istnienie żadnych wymogów spowoduje obniżenie prestiżu statusu zawodu pośrednika w społeczeństwie, pogorszenie opinii poprzez świadczenie przez nie licencjonowanych pośredników usług na marnym poziomie, a wówczas trudniej będzie namówić wiele osób do współpracy z agencją.