Kiedy klient agencji może wymówić umowę na wyłączność

Napisane

Kiedy klient agencji może wymówić umowę na wyłączność

Jeśli już podejmiemy decyzje, jako właściciele konkretnej nieruchomości, o nawiązaniu współpracy z wybraną agencją nieruchomości, celem powierzenia jej procesu sprzedaży naszej nieruchomości, ważnym krokiem będzie omówienie warunków takiej współpracy, oczywiście najpierw ustnie, by następnie przelać te ustalenia na papier w postaci tak zwanej umowy pośrednictwa. Najprawdopodobniej scenariusz postępowania będzie taki, że pracownik agencji, lub też sam licencjonowany agent, będzie nam przedstawiał poszczególne zapisy w umowie pośrednictwa, takiej standardowej, na jakiej pracuje dane biuro. Oczywiście, warto jest pytać o wszystko, o każdy zapis, niejasny przed podpisaniem umowy, a jeśli okaże się, że z niektórymi punktami się nie zgadzamy, wówczas można zażądać zmiany danych punktów umowy lub przyjąć zupełnie odmienne ustalenia. Jeśli podpisujemy na przykład umowę na wyłączność, musimy mieć świadomość, że będzie ona obowiązywała do końcowego terminu, jaki zawarty jest na takiej umowie – możemy ja zerwać bez konsekwencji finansowych tylko w określonych przypadkach, które zresztą powinny być wymienione w dobrze skonstruowanej umowie pośrednictwa. Do takich warunków wymienić można najczęściej brak staranności agencji przy wykonywanych czynności związanych z pośrednictwem, odmowa wykonania takich czynności przez pośrednika jak na przykład prezentowanie poszczególnym klientom nieruchomości czy też niedbałe prowadzenie kwestii odpowiedniego reklamowania danej oferty. Rzadko się to co prawda zdarza, jednak powinnyśmy mieć oczy szeroko otwarte i regularnie sprawdzać, czy nasz pośrednich właściwie wywiązuje się ze swojej części obowiązków.