Kiedy można zerwać umowę z agencją nieruchomości

Napisane

Kiedy można zerwać umowę z agencją nieruchomości

Z każdym rokiem obserwujemy w naszym kraju zjawisko w dziedzinie nieruchomości polegające na tym, że coraz więcej transakcji kupna-sprzedaży wszelkiego rodzaju nieruchomości odbywa się przy uczestnictwie agencji pośrednictwa nieruchomości, obecnie już prawie 70 procent wszystkich tego rodzaju transakcji obsługiwanych jest przez coraz liczniejsze biura pośrednictwa nieruchomości. Jeśli podpiszemy z takim biurem umowę pośrednictwa tak zwana otwarta, będzie ona zawarta na czas nieokreślony, przy czym w każdej chwili obie strony są uprawnione do zerwania takiej umowy, nawet bez podania przyczyny oraz bez najmniejszych nawet konsekwencji prawnych czy finansowych. Trudniejsza dla klienta – właściciela nieruchomości wystawionej na sprzedaż będzie sytuacja, kiedy umowa będzie zawarta na wyłączność, na czas określony, zazwyczaj okres ten jest określony jako 12 miesięcy. Wówczas jednak także możemy rozwiązać umowę w dwóch sytuacjach – jeśli biuro nie będzie wywiązywało się z warunków umowy, a więc nie będzie wykonywało należycie obowiązków, których się podjęło, albo po prostu obie strony dojdą do wniosku, że należy taka umowę rozwiązać, czyli zrobić to za porozumieniem stron, bez żadnych konsekwencji finansowych albo też przy zastosowaniu określonego zwrotu kosztów dla agencji pośrednictwa nieruchomości.