Kupno nieruchomości a umowa przedwstępna

Napisane

Kupno nieruchomości a umowa przedwstępna

Każda umowa kupna sprzedaży w zakresie dotyczącym nieruchomości ma pewna ę – zupełnie inne reguły panują przy sprzedaży na przykład telewizora ućzywanego czy samodzodu – w przypadku nieruchomości, niezależnie od jej rodzaju i ceny, muszą być wykonane pewne dodatkowe czynności, muszą być spełnione określone wymogi formalne, często nawet nie tyle z uwagi na uwarunkowania prawne, lecz czysto pragmatyczne kwestie. Do takich czynności zaliczyć trzeba bez wątpienia podpisanie umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży danej nieruchomości – jest ona sporządzana w ponad 95 procentach przypadków poszczególnych transakcji. Taka umowa przedswtepna to pewnego rodzaju przyrzeczenie obu stronę przyszłej transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości – sprzedający deklaruje, że nie sprzeda już nikomu innemu danej nieruchomości, oczywiście w określonym w umowie przedstepnej okresie czasowy, zaś strona kupująca nieruchomość deklaruje, że nabędzie ta nieruchomość na określonych w umowie przedstepnej warunkach i w określonym czasie. Jako pewna rekojmia dana przez obiestrony występuje w umowie przedstepnej forma zadatkowania przez potencjalnego kupca – wrecza on właścicielowi nieruchomości okreslona kwotę (jest to najczęściej od 5 do 10 procent wartości transakcyjnej danej nieruchomości). Jeśli oferent wycofa się z dokonania w określonym czasie zakupu nieruchomości, zadatek przepada, jeśli zaś sprzedający się rozmysli, musi zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.