Mieszkanie dla młodych – szansą dla deweloperów

Napisane

Przez całe lata uważało się w Polsce, że budowanie nowych mieszkań i domów to bardzo dochodowe zajęcie – było w tym wiele prawdy, widzieliśmy przecież, jak deweloperzy wznosili coraz to nowe budowle, niektóre firmy deweloperskie wkroczyły nawet na nasza giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Średni zysk deweloperów obliczany był przez specjalistów z branży budowlanej i finansowej na poziomie 30 procent, a czasami nawet i więcej, były to jednak czasy prosperity, a więc do roku 2008, do czasu rozpoczęcia się światowego kryzysu. Od 2-3 lat słyszy się coraz głośniejsze narzekania deweloperów, że sprzedaż mieszkań jest na niezadowalającym poziomie, że jest na rynku za dużo mieszkań, których nie można już od dłuższego czasu sprzedać, że rosną co roku kosztu budowy kolejnych domów, a ceny lokali mieszkalnych ciągle są obniżane, aby sprostać konkurencji i zachęcić klientów do aktywniejszego kupowania oferowanych nieruchomości mieszkaniowych. Jednak już może niedługo sytuacja deweloperów diametralnie się poprawi, bowiem od nowego roku ma wejść w życie rządowy program wspierania wysiłków młodych ludzi, którzy przy pomocy kredytu mieszkaniowego zechcą nabyć swoje pierwsze mieszkanie. Program nosi nazwę Mieszkanie dla młodych i ma objąć tylko mieszkania obecne na rynku pierwotnym, a więc oferowane przez deweloperów.