Pracownik agencji nieruchomości – czym powinien się wyróżniać

Napisane

Pracownik agencji nieruchomości – czym powinien się wyróżniać

Jest takie powiedzenie w naszym kraju, mówiące o tym, że jak cię widzą, tak cię piszą – to można znakomicie odnieść chociażby do pośrednika w obrocie nieruchomościami – w tym właśnie zawodzie jest pożądana, a nawet konieczna do odniesienia sukcesu pewna ilość cech i przymiotów, którymi powinien wykazywać się dany człowiek, pełniący taką funkcję. Nienaganny, zazwyczaj elegancki strój przekonuje naszych klientów, zarówno tych pragnących sprzedać swoją nieruchomość, jak i potencjalnych kupców, że jesteśmy osobą na odpowiednim poziomie, że skoro mamy się, za co odpowiednio ubrać, jeździmy niezłym autem (najlepiej firmowym), więc świadczy to o naszych dobrych dochodach, a więc i skuteczności w działalności agencyjnej, bo przecież pośrednicy nieruchomości w naszym kraju pracują na zasadzie wynagrodzenia prowizyjnego. To także podstawa budowania zaufania na linii agent – klient. Kolejne cechy, jakimi powinien wykazywać się taki pośrednik, to talent do przekonywania innych osób do swoich racji – po prostu trzeba tak przedstawić warunki współpracy, wykazać się darem przekonywania, że dany rodzaj umowy zapewni największą skuteczność w realnym działaniu, że rzucimy wszystkie środki i siły, żeby sprzedać daną nieruchomość, aby właściciel tejże działki czy mieszkania był o tym święcie przekonany (co wcale nie oznacza, że zwolni nas to z podejmowania szeroko zakrojonych działań właśnie w celu znalezienia na dana nieruchomość dobrego kupca). Umiejętności interpersonalne to element, bez którego nikt nie zostanie dobrym pośrednikiem handlowym.

Czytaj dalej

Czy warto założyć agencję nieruchomości

Napisane

Czy warto założyć agencję nieruchomości

Często są w życiu takie sytuacje, że będąc poza jakąś firma, jakąś organizacja i obserwując ja tylko w pewnym wycinku jej działania, możemy odnieść wrażenie, a nawet przekonanie, że jest to znakomity interes, świetnie prosperujący, ponieważ firma posiada ładny lokal, pracownicy poruszają się dobrymi samochodami, a wszyscy są uśmiechnięci, a więc zadowoleni – najpewniej z wykonywanej pracy. Tymczasem niekoniecznie taka sytuacja, taki wizerunek musi oznaczać pewien sukces finansowy danej firmy – po prostu wykonując usługi dla ludności trzeba obecnie spełniać pewne określone standardy i tyle – obrazek więc, który widzimy, Nidy w pełni nie odzwierciedla rzeczywistości. Zastanawiając się, czy warto jest założyć agencje nieruchomości w naszym kraju, zwłaszcza w kontekście już praktycznie uwolnienia zawodu pośrednika w handlu nieruchomościami, warto jest przemyśleć, czy ten interes jest na tyle dochodowy, że warto inwestować w tego rodzaju firmę pieniądze oraz czas i nasze zaangażowanie. Generalnie, można powiedzieć, że działalność tego typu agencji w dłuższej perspektywie przynosi pewne dochody, jednak jest to zależne od bardzo wielu czynników – jednym z nich jest koniunktura na rynku, a od kilku lat nie jest ona czynnikiem sprzyjającym zarabianiu przez agencje pośrednictwa dużych pieniędzy. Umowy kupna – sprzedaży nieruchomości są zawierane raczej rzadko, ciężko jest więc znaleźć nabywcę na daną rzecz. Kolejna rzecz to takie parametry jak profesjonalizm działania, ludzie, których zatrudnimy w agencji jako pracowników albo współpracowników, doświadczenie zawodowe, umiejscowienie naszego biura oraz jeszcze inne czynniki, które czasami pojawiają się już w trakcie prowadzonej działalności.

Czytaj dalej

Siedziba agencji nieruchomości – w mieszkaniu czy w biurze

Napisane

Siedziba agencji nieruchomości – w mieszkaniu czy w biurze

Ogromna większość agencji pośrednictwa nieruchomości, które działają obecnie w naszym kraju, posiada swoje biura lub biuro – generalnie osoby doświadczone już w tym zawodzie wiedzą, że ważnym elementem działalności w pośrednictwie handlu nieruchomościami jest położenie takiego biura, od tego właśnie w dużej mierze zależy ilość klientów, którzy się do nas zgłoszą, zarówno sprzedających, jak też i kupujących, a więc automatycznie będzie to miernikiem wyników finansowych takiej firmy. Lokalizacja, chociaż ma duże znaczenie, nie jest jednak wszystkim. Duże znaczenie mają także kwalifikacje. Już bardzo niedługo nastąpi uwolnienie zawodu pośrednika nieruchomości, po wejściu w życie ustawy podpisanej właśnie przez Prezydenta RP, w związku z czym można będzie prowadzić tego rodzaju działalność gospodarcza po samym fakcie zarejestrowania jej. To z kolei przyczyni się do powstania – jak się przewiduje – wielu agencji jednoosobowych, gdzie dana osoba nie będzie wynajmowała biura na prowadzenie działalności pośrednictwa, bo to wiąże się jednak ze znacznymi kosztami, a po prostu będzie wszelkie sprawy załatwiała w terenie, a więc umawiając się z poszczególnymi klientami od razu – jak to się mówi w języku pośredników – na nieruchomości. Czy to zapewni odpowiednią skuteczność działania takiej mobilnej agencji nieruchomości – można w to powątpiewać, ponieważ ludzie mają większe zaufanie do firm, które posiadają odpowiednią siedzibę, dobrze urządzona, w dodatku mająca dobre, a więc prestiżowe położenie oraz zatrudniają wykwalifikowany personel – sami jednocześnie posiadając odpowiednie wykształcenie.

Czytaj dalej

Jakie cechy otwartej umowy pośrednictwa

Napisane

Jakie cechy otwartej umowy pośrednictwa

Zdecydowana większość potencjalnych klientów agencji nieruchomości, którzy udają się do biura nieruchomości, lub też spotykają się w terenie, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na takie właśnie spotkanie, nie chce się zgodzić na zawarcie umowy pośrednictwa na zasadzie wyłączności – Polacy nie lubią, jak są do czegoś przywiązani, jak nie mogą przed terminem odstąpić na przykład od takiej umowy, jak mają – jak sami mówią – skrępowane ręce i nie mogą działać po swojemu. Cenimy sobie niezależność i możliwość wyboru tego, co naszym zdaniem będzie najlepsze. Wówczas większość agencji zgadza się na zawarcie umowy pośrednictwa otwartej – taka umowa umożliwia klientowi, jako właścicielowi danej nieruchomości, zawarcie podobnych umów z innymi agencjami nieruchomości w przedmiocie tej samej oferty, na takiej zasadzie – kto znajdzie pierwszy kupca na daną nieruchomość, ten otrzyma prowizję za wykonanie takiej czynności. Oczywiście w sytuacji, kiedy sami znajdziemy kupca na nieruchomość, to żadna z agencji, z którymi mieliśmy podpisane umowy typu otwartego, nie będzie uroniona do otrzymania prowizji – zostanie ona w naszej kieszeni. Umowa otwarta tym jeszcze się charakteryzuje, że zostaje zawarta na czas nieokreślony – obie strony nie są związane w takim układzie żadnym terminem, co oznacza, że każda ze stron może w dowolnym czasie dokonać jednostronnego wypowiedzenia takiej umowy pośrednictwa, a żadne konsekwencje finansowe z tego tytułu nie będą wyciągane. Ma to swoje dobre i złe strony, które trzeba wziąć pod uwagę przed podpisaniem dokumentu.

Czytaj dalej

Kiedy klient agencji może wymówić umowę na wyłączność

Napisane

Kiedy klient agencji może wymówić umowę na wyłączność

Jeśli już podejmiemy decyzje, jako właściciele konkretnej nieruchomości, o nawiązaniu współpracy z wybraną agencją nieruchomości, celem powierzenia jej procesu sprzedaży naszej nieruchomości, ważnym krokiem będzie omówienie warunków takiej współpracy, oczywiście najpierw ustnie, by następnie przelać te ustalenia na papier w postaci tak zwanej umowy pośrednictwa. Najprawdopodobniej scenariusz postępowania będzie taki, że pracownik agencji, lub też sam licencjonowany agent, będzie nam przedstawiał poszczególne zapisy w umowie pośrednictwa, takiej standardowej, na jakiej pracuje dane biuro. Oczywiście, warto jest pytać o wszystko, o każdy zapis, niejasny przed podpisaniem umowy, a jeśli okaże się, że z niektórymi punktami się nie zgadzamy, wówczas można zażądać zmiany danych punktów umowy lub przyjąć zupełnie odmienne ustalenia. Jeśli podpisujemy na przykład umowę na wyłączność, musimy mieć świadomość, że będzie ona obowiązywała do końcowego terminu, jaki zawarty jest na takiej umowie – możemy ja zerwać bez konsekwencji finansowych tylko w określonych przypadkach, które zresztą powinny być wymienione w dobrze skonstruowanej umowie pośrednictwa. Do takich warunków wymienić można najczęściej brak staranności agencji przy wykonywanych czynności związanych z pośrednictwem, odmowa wykonania takich czynności przez pośrednika jak na przykład prezentowanie poszczególnym klientom nieruchomości czy też niedbałe prowadzenie kwestii odpowiedniego reklamowania danej oferty. Rzadko się to co prawda zdarza, jednak powinnyśmy mieć oczy szeroko otwarte i regularnie sprawdzać, czy nasz pośrednich właściwie wywiązuje się ze swojej części obowiązków.

Czytaj dalej

Jak czytać umowę pośrednictwa z agencja nieruchomości

Napisane

Jeśli posiadamy nieruchomość, którą zamierzamy przeznaczyć do sprzedaży, warto jest rozejrzeć się za jakąś dobrą agencją nieruchomości, działającą najlepiej na danym terenie, gdzie znajduje się ta nieruchomość (ta sama miejscowość czy gmina/powiat). Takie działanie zwiększy na pewno znacznie szanse znalezienia w miarę krótkim czasie osoby kupca, jeśli oczywiście agencja podejmie szeroko zakrojone działania reklamowe, jeśli nasza cena wyjściowa będzie zbliżona przynajmniej do wartości realnej nieruchomości w danym czasie. Każda współpraca z agencja pośrednictwa nieruchomości jest poprzedzona obejrzeniem danej nieruchomości przez pośrednika lub jego przedstawiciela oraz podpisaniem tak zwanej umowy pośrednictwa – zanim jednak cokolwiek podpiszemy, warto jest dokładnie zapoznać się z wszelkimi zapisami w danej umowie, a właściwie w projekcie umowy – można ten dokument nazwać umową dopiero po podpisaniu go przez obie strony. Warto pamiętać, że w sytuacji, kiedy nieruchomość posiada kilkoro właścicieli, oni wszyscy muszą podpisać się na takiej umowie pośrednictwa, chyba, że jedna osoba posiada pełnomocnictwo notarialne otrzymane od pozostałych współwłaścicieli, a uprawniające do wykonywania tego rodzaju czynności cywilnoprawnych. Ważne jest sprawdzenie w projekcie umowy, do kiedy ona obowiązuje, jaki w ogóle jest to rodzaj umowy, jaka jest tam wpisana wysokość wynagrodzenia dla agencji, czyli popularnie zwanej prowizji od sprzedaży, jak też warunki, których niedotrzymanie umożliwi zerwanie umowy bez konsekwencji finansowych.

Czytaj dalej

Umowa na wyłączność – kiedy agencji jest należna prowizja

Napisane

W dzisiejszych czasach większość umów pośrednictwa, które są zawierane na naszym rynku nieruchomości pomiędzy właścicielem, posiadającym nieruchomość na sprzedaż, a agencja nieruchomości, są to umowy tak zwane otwarte – jest to ponad 2/3 wszystkich zawieranych umów pośrednictwa w ostatnich latach. Jednak jest już coraz więcej osób, które miały tego rodzaju umowy zawarte nawet z kilkoma biurami nieruchomości jednocześnie, same również poszukiwały kupców na własna rękę, a jednak nie udało się przez dłuższy nawet okres czasu osiągnąć sukcesu w postaci sprzedaży nieruchomości – te właśnie osoby są skłonne w większym stopniu do zawarcia z wybranym biurem nieruchomości umowy na wyłączność. Przystępując do takiej umowy trzeba jednak pamiętać, iż prawo do wynagrodzenia dla agencji nieruchomości, w postaci prowizji ustalonej w umowie przysługuje również w sytuacji, kiedy kupujący przyjdzie do nas z tak zwanej ulicy, czyli dowie się o ofercie nie za pośrednictwem agencji, na przykład od nas samych czy naszych znajomych. Jeśli zaś będzie miała miejsce sytuacja, że agencja skojarzy nam osobę kupującego, jednak transakcja zostanie zawarta już po wygaśnięciu umowy, to również może przysługiwać agencji wynagrodzenie prowizyjne, jeśli w umowie pośrednictwa była umieszczona taka klauzula – jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla agencji, by nie zostać oszukanym przez danego klienta. W życiu bowiem zdarzają się najróżniejsze sytuacje i przypadki, wiele firm chce się więc przed nimi uchronić i nie ma w tym nic dziwnego.

Czytaj dalej
Strona 5 z 8« Pierwsza...34567...Ostatnia »