Pośrednicy nieruchomości – jakie stosują prowizje

Napisane

W naszym kraju jest obecnie działających kilka tysięcy agencji pośrednictwa nieruchomości, w sytuacji zaś, kiedy został już uwolniony rynek pośredników nieruchomości, a więc nie będzie wymagana licencja, aby założyć agencje nieruchomości, liczba agencji tego rodzaju bardzo szybko może się jeszcze zwiększyć. Generalnie w Polsce agencje pośrednictwa nieruchomości działają na zasadzie wynagrodzenia prowizyjnego – podczas nawiązania współpracy z konkretnym klientem, właścicielem nieruchomości, która zostaje wystawiona na sprzedaż, ustalana jest poprzez umowę pośrednictwa wysokość prowizji, jaka będzie wypłacona agencji w przypadku sprzedaży danej nieruchomości. Prowizja jest najczęściej wyrażona w procentach w zależności od wysokości kwoty transakcyjnej, chociaż nie jest to jakiś sztywny wymóg – wszystko jest kwestią indywidualnej umowy pomiędzy stronami, przy czym od każdej otrzymanej prowizji agencja musi jeszcze odprowadzić podatek VAT, wynoszący obecnie 23 procent. Prowizje są pobierane przez agencje od obu stron lub też tylko od sprzedającego, jeżeli umowa pośrednictwa jest zawarta na zasadzie bezpośredniości. Średnia prowizja wynosi po 2,5 procenta zarówno od sprzedającego, jak i od kupującego, aczkolwiek przy wyższych kwotach transakcyjnych prowizje są procentowo mniejsze, i tak zapewniają bowiem dobry zysk.