Sprzedaż nieruchomości – umowa na wyłączność

Napisane

Biura nieruchomości w naszym kraju stosują kilka rodzajów umów, jakie zawierają z osobami posiadającymi do sprzedaży nieruchomość w postaci mieszkania, działki czy jeszcze innego rodzaju – najczęściej jednak zawierana jest umowa otwarta, bowiem większość klientów nie godzi się na proponowane im zawarcie umowy na wyłączność danego biura nieruchomości. Taka właśnie umowa proponowana jest klientom agencji nieruchomości jako polecana, dopiero po zdecydowanym odrzuceniu tego rodzaju umowy pracownik biura albo zgadza się na przyjęcie danej nieruchomości na zasadzie umowy otwartej, albo nie nawiązuje z danym klientem współpracy w ogóle, są bowiem biura nieruchomości, których polityka nie toleruje innych umów niż te na wyłączność. Wbrew obawom klientów i ich myśleniu, że lepiej mieć kilka umów otwartych, podpisanych z kilkoma biurami niż wiązać się z jednym biurem nieruchomości umowa na wyłączność na dłuższy czas, to właśnie drugie rozwiązanie jest korzystniejsze nie tylko dla agencji pośrednictwa nieruchomości, ale i dla samego klienta. Zawierając umowy otwarte klient nie zyskuje pewności, że dane agencje będą w pocie czoła pracowały na rzecz skutecznej sprzedaży jego nieruchomości – jeżeli agencja nie posiada do danej oferty wyłączności, traktuje ja po macoszemu, nie inwestuje w nią pieniędzy ani czasu, zawiesza czasami taka ofertę na swojej stronie, by mieć ich więcej i na tym kończą się działania.