Umowy otwarte pośrednictwa – czy skuteczne

Napisane

Umowy otwarte pośrednictwa – czy skuteczne

Z każdym rokiem, jakpodaja oficjalne statystyki, coraz więcej osób, które są właścicielami nieruchomości i starają się je sprzedać, korzysta z usług agencji pośrednictwa nieruchomości – obecnie odsetek ten wynosi już ponad 65 procent wszystkich zawieranych na rynku transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości i ciągle rośnie,również w dziedzinie wynajmu lokali mieszkalnych czy usługowych coraz więcej osób korzysta że współpracy przy sprzedaży z poszczególnymi biurami nieruchomości. Najchętniej przez klientó agencji nieruchomości przy nawiązywaniu współpracy zawierane są umowy tak zwane otwarte, a więc bez prawa wyłączności dla danej agencji – klienci po prostu uważają, że bezpieczniej jest nie wiązac się na określony, z reguły dość długi okres czasu z jedna tylko agencja, a ponadto uważają, że bardziej skuteczne będzie poszukiwanie kupca na nieruchomość, jeśli to kilka agencji będzie czyniło starania w kierunku sprzedaży danej nieruchomości. Jednak – jak przekonują specjaliści znający ę handlu nieruchomościami nieruchomościami naszym kraju – w tym przypadku ilość agencji posiadających umowy otwarte na dana nieruchomość wcale nie przechodzi w jakość – często bywa zupełnie odwrotnie, bowiem agencje nie inwestują w taką ofertę bez wyłączności, traktują ja w pewien sposób po macoszemu, nie zamieszkanja niektórych zdjęć obiektu, nie podają też pełnych danych nieruchomości, co zniechęca wielu potencjalnych klientów.