Współpraca z agencją nieruchomości – jakie koszty

Napisane

Współpraca z agencją nieruchomości – jakie koszty

Coraz liczniejsze agencje pośrednictwa nieruchomości, powstające w naszym kraju po roku 90-tym XX wieku, poprzez swoich agentów i pracowników namawiają właścicieli nieruchomości, którzy indywidualnie szukają kupców na swoje domy, działki czy mieszkania, do nawiązania współpracy a poszczególnymi biurami nieruchomości w celu efektywnej sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. W Polsce system funkcjonowania agencji pośrednictwa nieruchomości działa na zasadzie prowizyjnej, a więc generalnie agencja dopiero jest uprawniona dotrzymania wynagrodzenia w postaci ściśle określonej w umowie pośrednictwa prowizji, jeśli transakcja sprzedaży dojdzie do skutku, a to właśnie dana agencja znajdzie kupca na rzeczoną nieruchomość (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowa zostaje zawarta na wyłączność – wówczas nieważne bezie, skąd przyjdzie kupiec, agencji i tak należy się wynagrodzenie, uzgodnione wcześniej w umowie pośrednictwa). Taki system pracy powoduje, że agencjom zależy na jak najszybszym znalezieniu kupca na nieruchomość, którą posiada w swojej ofercie, najczęściej koszty pośrednictwa agencji ponosza obie strony transakcji – i sprzedający, i kupujący nieruchomość, w takiej samej wysokości, określonej procentowo w stosunku do kwoty transakcyjnej. Może też koszty ponieść tylko sprzedający, co jest coraz częstszą praktyką, jeśli podpisana umowa pośrednictwa jest nazwana ofertą bezpośrednią.